Δικηγορική Εταιρεία | Δικηγορικό Γραφείο | Δικηγόρος Μανούκας - Φρώυντε & Συνεργάτες

To Δικηγορικό Γραφείο Μανούκας-Φρώυντε & Συνεργάτες ιδρύθηκε το έτος 1933 από τον Dr. Fritz Kornicker και διευθύνεται, από το έτος 1983, από τον Δημήτριο Γ. Μανούκα, με βάση τις σταθερές αξίες και τη φιλοσοφία του ιδρυτή του
N/A

Διαθεσιμότητα domain

.gr

Αναζήτηση