Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Ε.

Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 11
ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ 11524
2106929411
2106911714
Η Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα που αφορούν ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιριακών και βιομηχανικών έργων, έργων οδοποιίας, διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου κλπ. Στις δραστηριότητες της ετ

Διαθεσιμότητα domain

.gr

Αναζήτηση