Καραφυλίδης Εμπορία Χρωμάτων-Σιδηρικών

Αγ. Γεωργίου 25-Διαβατά
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 57008
2310 783 967
2310 783 967
Η εταιρεία μας ασχολείται με το εμπορία χρωμάτων-σιδηρικών,εργαλείων, εξαρτημάτων, δομικών υλικών και άλλων προϊόντων για εντός και εκτός σπιτιού με έδρα τα Διαβατά Θεσσαλονίκης

Διαθεσιμότητα domain

.gr

Αναζήτηση